3/9 – 8/9

Giai đoạn huấn luyện Thân – Tâm – Trí, Catwalk, bóng rổ, lặn biển
Dâng hương nghĩa trang Hoà Xuân, thăm làng trẻ em SOS
Lặn biển và nhặt rác tại bán đảo Sơn Trà