TCBC Bổ sung thông tin liên quan đến việc sử dụng tên gọi “Miss Peace Vietnam”

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH KHANG VIỆT NAM

—–***—–

Số: 29/CV-MK/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v: Bổ sung thông tin liên quan đến việc sử dụng tên gọi “HOA HẬU HÒA BÌNH VIỆT NAM” cho cuộc thi sắc đẹp của Chúng tôi là hoàn toàn hợp pháp

Chúng tôi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH KHANG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 11, ngõ 150, phố Ngọc Trì, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Liên quan đến thông tin cuộc thi sắc đẹp “HOA HẬU HÒA BÌNH VIỆT NAM” do Chúng tôi tổ chức, cũng như là quyền sở hữu trí tuệ, việc sử dụng hợp pháp đối với tên cuộc thi nêu trên, Chúng tôi xin bổ sung thông tin gửi đến Quý Cơ quan thông tấn báo chí với nội dung như sau:

1. THÔNG TIN VỀ VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU TRÍ TUỆ – CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH 02 KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH SỐ NH268 – 22YC/KLGĐ VÀ NH275 – 22YC/KLGĐ ĐỀU ĐỀ NGÀY 20/06/2022

Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 846/QĐBKHCN ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHCN ngày 03/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó:

Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, huấn luyện, giám định, tư vấn và định giá trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ là:

Giám định về sở hữu trí tuệ: xây dựng các công cụ (thông tin, tra cứu, chương trình) phục vụ giám định sở hữu trí tuệ; tiếp nhận và thực hiện giám định sở hữu trí tuệ.

Chính vì vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019) có thể khẳng định hiện tại Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ chính là cơ quan (tổ chức) duy nhất tại Việt Nam có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 51 Nghị định 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 119/2010/NĐ-CP có thể khẳng định: “Văn bản kết luận giám định là một trong các nguồn chứng cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc”. Theo đó, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ đưa ra kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ tranh chấp trên cơ sở nguồn chứng cứ quan trọng này theo yêu cầu xử lý xâm phạm quyền của Chủ sở hữu quyền, trong trường hợp này Chủ sở hữu quyền là CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH KHANG VIỆT NAM.

2. 02 KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH SỐ NH268 – 22YC/KLGĐ VÀ NH275 – 22YC/KLGĐ ĐỀU ĐỀ NGÀY 20/06/2022 HOÀN TOÀN CÓ CƠ SỞ, CHÍNH XÁC, KHÁCH QUAN VÀ ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Việc có thông tin cho rằng 02 Kết luận giám định nêu trên không có cơ sở, không chính xác và không khách quan, điều này mang tính chất tự tuyên bố, bởi lẽ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là Cơ quan có thẩm quyền giám định sở hữu công nghiệp đã sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, đưa ra kết luận giám định theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, một số điểm nổi bật cần lưu ý liên quan đến 02 Kết luận giám định nêu trên như sau:

Thứ nhất, việc đánh giá phần chữ “VIET NAM PEACE BELLA” trong nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) số 4-0326167 được Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 06/08/2019 có ý nghĩa là “Sắc đẹp/ Vẻ đẹp Hòa Bình Việt Nam” và nay đã được sử dụng phổ biến trên thế giới với nghĩa trên. Đây là việc giải thích hiển nhiên đúng về mặt ngữ nghĩa được thừa nhận trên toàn thế giới, vì cho dù các từ trong nhãn hiệu có là từ có gốc tiếng Anh, tiếng Ý… đi chăng nữa thì nghĩa khi dịch sang tiếng Việt cũng không thể thay đổi;

Thứ hai, việc đã được cấp nhãn hiệu “VIET NAM PEACE BELLA, hình” nêu trên thì quyền sử dụng sẽ thuộc về Chủ sở hữu quyền là CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH KHANG VIỆT NAM, và việc sử dụng như thế nào phù hợp nhu cầu và tình hình thực tế sẽ do Chủ sở hữu quyền quyết định, không thể đồng nhất việc có hay không có sử dụng đúng mẫu nhãn hiệu nêu trên để khẳng định việc nhãn hiệu này chưa từng được người tiêu dùng biết đến tại Việt Nam. Càng không thể đồng nhất việc phải có sự sử dụng cụm từ “Sắc đẹp/ Vẻ đẹp Hòa Bình Việt Nam” thì mới được thừa nhận về mặt ngữ nghĩa sau khi dịch sang tiếng Việt;

Thứ ba, không thể đồng nhất khẩu hiệu “Stop war and violence” của cuộc thi sắc đẹp “MISS GRAND INTERNATIONAL” để đưa vào phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu “MISS GRAND INTERNATIONAL MGI, hình” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo GCNĐKNH số 40384154 ngày 12/04/2021 cho Chủ sở hữu là Miss Grand International Co., ltd. Ý tưởng, biểu tượng và khẩu hiệu của một cuộc thi có thể có một hoặc nhiều, nếu muốn được bảo hộ thì cần phải được đăng ký và xác lập quyền dưới dạng nhãn hiệu, không thể dùng những ý tưởng, biểu tượng và khẩu hiệu tự tuyên bố đó để xác định yếu tố xâm phạm quyền.

3. TRÊN THỰC TẾ HIỆN NAY CHƯA TỪNG CÓ MỘT CUỘC THI SẮC ĐẸP CHÍNH THỨC NÀO MANG TÊN “HOA HẬU HÒA BÌNH VIỆT NAM” ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHO PHÉP TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG, THỪA NHẬN RỘNG RÃI TẠI VIỆT NAM TRƯỚC NGÀY 04/12/2020

Để xác thực và khẳng định thông tin nêu trên Chúng tôi đã yêu cầu Viện Kinh tế tài chính trực thuộc Học viện Tài chính – Bộ Tài chính có cuộc tra cứu mở rộng từ các thông tin của Bộ Tài chính, cũng như dữ liệu đang lưu trữ tại Bộ Tài chính.

Theo đó, Viện Kinh tế tài chính đã có Công văn số 39-01/VKTTC-TTGC-CVNH đề ngày 22/06/2022 nêu rõ: “Không thấy có bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc nhãn hiệu “HOA HẬU HÒA BÌNH VIỆT NAM” được sử dụng cho cuộc thi sắc đẹp chính thức nào được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho phép tổ chức và sử dụng, thừa nhận rộng rãi tại Việt Nam trước ngày 04/12/2020”.

Với nguồn tham khảo này, Chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để khẳng định việc CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG cho rằng cụm từ “MISS GRAND INTERNATIONAL” có nghĩa là “HOA HẬU HÒA BÌNH QUỐC TẾ” là hoàn toàn mang tính chất tự tuyên bố, không có sự sử dụng, thừa nhận rộng rãi tại Việt Nam, đồng thời không có từ điển chính thức đáng tin cậy nào ghi nhận việc dịch nghĩa nêu trên.

4. VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG TỰ TUYÊN BỐ VỀ CÔNG SỨC ĐÓNG GÓP KHÔNG NẰM TRONG PHẠM VI VỤ VIỆC NÀY

 Việc CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG tự tuyên bố về công sức đóng góp không nằm trong phạm vi vụ việc này, bởi lẽ:

Thứ nhất, xét về bản chất cuộc thi sắc đẹp “MISS GRAND INTERNATIONAL” thuộc Chủ sở hữu là một pháp nhân nước ngoài, CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI SEN VÀNG nếu có quyền tổ chức tại Việt Nam, cũng như được sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam từ tổ chức này thì cũng sẽ chịu sự quản lý bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sự điều chỉnh pháp luật của Việt Nam, không thể dùng sự tự tuyên bố về công sức đóng góp để vượt quá phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu;

Thứ hai, trên thực tế cần nhận định rõ Chúng tôi là một pháp nhân Việt Nam, là Chủ sở hữu quyền liên quan đến tên gọi “HOA HẬU HÒA BÌNH VIỆT NAM” đã được nêu rõ trong Thông cáo báo chí số 10/CV-MK/2022 đề ngày 25/06/2022, Chúng tôi đem lại một cuộc thi sắc đẹp có ý nghĩa hòa bình, của người Việt Nam, mang dấu ấn, bản sắc Việt Nam từ khi có ý tưởng sáng lập, đó mới là điều đáng được trân trọng và khích lệ từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công chúng trong thời buổi hội nhập quốc tế hiện nay.

Công ty chúng tôi xin gửi thông tin này đến Cơ quan thông tấn báo chí rất mong nhận được sự hỗ trợ truyền thông từ phía Quý Anh/ Chị

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Quý Anh/ Chị trong suốt thời gian vừa qua.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng kính chào!

Tài liệu kèm theo:

– Công văn số 39-01/VKTTC-TTGC-CVNH đề ngày 22/06/2022 của Viện Kinh tế tài chính

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Kết quả điều tra nhãn hiệu
Kết quả điều tra nhãn hiệu 2
Kết quả điều tra nhãn hiệu 3

Công văn số 39-01/VKTTC-TTGC-CVNH đề ngày 22/06/2022 của Viện Kinh tế tài chính

———————

Miss Peace Vietnam – Hoa Hậu Hoà Bình Việt Nam 2022

Email: info@hoahauhoabinhvietnam.com

Hotline: 0.832.832.832

#hoahauhoabinh #hoahauhoabinhvietnam #hoahauhoabinhvietnam2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *